21.10.2015

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИЗБОР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

Образците на бюлетини за кмет на община, за общински съветници и кмет на кметство – с. Пещера са публикувани като приложения към Решение № 67-МИ/20.10.2015г. на ОИК-Земен.

17.10.2015

ЧЛЕНОВЕ НА СИК, РЕГИСТРИРАНИ КАТО БЕЗРАБОТНИ В ДБТ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ КАТО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА СА ДЛЪЖНИ В СРОК ОТ 7(СЕДЕМ)  РАБОТНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 26.10.2015Г. ДА ЗАЯВЯТ ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ТРУДОВИТЕ СИ ПОСРЕДНИЦИ В ДБТ.

СЪГЛАСНО ЧЛ.18, АЛ.3 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС "ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЗА ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА РАБОТАТА ИМ В СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ, СЕ ОСИГУРЯВАТ КАТО ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ"

17.10.2015

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

С решение № 63-МИ/НР от 14.10.2015г. ОИК-Земен определя СИК № 14190001, намираща се в читалище "Светлина", гр. Земен за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Горепосочените избиратели гласуват в определената от ОИК-Земен секция, като удостоверяват самоличността си с документ за самоличност. Същите се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след представяне на декларация-образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Определената от ОИК-Земен, секция за гласуване не ограничава избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в друга избрана от тях подходяща секция.

 

Когато избирателят с увредено зрение или със затруднения в придвижването не е в състояние да извърши сам необходимите действия при гласуване, председателят на СИК може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на СИК спорът се решава окончателно от СИК.

НЕГРАМОТНОСТТА НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПРИДРУЖИТЕЛ!

ЕДНО ЛИЦЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ИЗБИРАТЕЛИ!

ЧЛЕН НА СИК, ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЗАСТЪПНИК ИЛИ НАБЛЮДАТЕЛ НА ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИДРУЖИТЕЛ.

ЗАЯВКИ ЗА ПОМОЩ В ИЗБОРНИЯ ДЕН СЕ ПОДАВАТ НА ТЕЛ: 07741 29-26 И АДРЕС: ГР. ЗЕМЕН, УЛ. "ХРСТО БОТЕВ" - 3.

13.10.2015

Регистрация на застъпници

Регистрация на застъпници 

Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията /Приложение № 68-МИ/за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута.

Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

13.10.2015

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК - ЗЕМЕН ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА 20.10.2015. (ВТОРНИК). НАЧАЛЕН ЧАС: 16.30ч. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА"

22.09.2015

Публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции в бюлетините за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

Общинска избирателна комисия - Земен, уведомява заинтересованите, че на 23.09.2015г. от 17,30 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции в бюлетините за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. Жребият ще се проведе в заседателната зала на община Земен - гр. Земен, ул. „Христо Ботев”, № 3.

16.09.2015

Регистрация на кандидатски листи.

ОИК-Земен уведомява заинтересованите, че документите за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство ще бъдат приемани до 22.09.2015г., 18,00 ч., включително.

Документите се приемат всеки календарен ден от 9,00 до 17,00ч. 

 

При подаване на документите за регистрация, данните на кандидатите се представят и в електронен вариант (EXCEL формат), в следните колони:

1. № по ред;

2. ЕГН;

3. Собствено име;

4. Бащино име;

5. Фамилно име;

6. Общината, където е заявен за регистрация кандидата;

7. Населеното място, където е заявен кандидата - Колоната се попълва само за кандидата за кмет на кметство. 

Изискванията са разписани в Решение №2000-МИ/08.09.2015г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 87-МИ / 10.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване правомощията на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 86-МИ / 05.11.2015

  относно: Заличване на обявен за избран общински съветник.

 • № 85 – МИ/НР / 27.10.2015

  относно: Определяне на членове на ОИК-Земен за предаване на ТЗ на ТД „ГРАО” на пликовете по т.1 и т.9 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015г. на ЦИК.

всички решения